NASZA SZKOŁA
Krzysztof Kieślowski
CEL INNOWACJI
CEL INNOWACJI

Od roku szkolnego 2015/2016 realizujemy innowację
"Zachowajmy pamięć o Powstańcach Wielkopolskich".
Głównym założeniem innowacji jest kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim.Uczniowie Zespołu Szkół Odzieżowych- poprzez różne metody pracy- bedą aktywnie uczestniczyć w wyszukiwaniu informacji o powstaniu oraz o powstańcach,którzy swoje powojenne życie związali z Gorzowem Wlkp.