NASZA SZKOŁA
Krzysztof Kieślowski
Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim
Projekt „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.
Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.07.2015 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp., poprzez stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z kierunkiem ich rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
Łącznie w projekcie udział weźmie: 933 nauczycieli, 15 przedszkoli i 20 szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.
Projekt zakłada realizację dwóch zadań merytorycznych związanych z wdrażaniem nowych narzędzi wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli. Projekt stanowi pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkół i przedszkoli, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.
Zadanie I polega na przeprowadzeniu pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów we wszystkich typach szkół i przedszkoli na bazie oferty opracowanej w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW) w ramach czterech etapów:
ETAP 1. Diagnoza potrzeb każdej placówki;
ETAP 2. Doskonalenie pracy nauczycieli;
ETAP 3. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę;
ETAP 4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW (rocznego planu wspomagania).
W celu wykonania zadania powołani zostali Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji.
Za realizację zadania odpowiedzialny jest Partner Projektu - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
Zadanie II
W ramach zadania, w oparciu o diagnozę przeprowadzoną wiosną 2013 roku przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., utworzonych zostało pięć sieci współpracy i samokształcenia:
1) „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”,
2) „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”,
3) „Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole”,
4) „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”,
5) „Praca z uczniem młodszym w przedszkolu i szkole w kontekście rozpoznawania ryzyka dysleksji rozwojowej”.
W celu wykonania zadania powołanych zostało pięciu koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.
Odpowiedzialny za realizację tego zadania jest Lider Projektu - Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych.
W roku szkolnym 2014/2015 projekt wdrażany będzie w:
- 13 przedszkolach nr: 3, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 27, 29, 32, 33
- 2 szkołach podstawowych nr: 6, 15,
- 2 gimnazjach nr: 9, 12
- 8 szkołach ponadgimnazjalnych: I LO, II LO, Technikum nr 2 przy ZS Ekonomicznych, Technikum nr 6 przy ZS Technicznych i Ogólnokształcących, Technikum nr 7 przy ZS Elektrycznych, ZSZ nr 1 przy ZS Budowlanych, ZSZ nr 4 przy ZS Odzieżowych, ZSZ nr 5 przy ZS Mechanicznych.

Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu są dostępne na podstronie internetowej
sites.google.com/site/test1jjj/
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?