NASZA SZKOŁA
Krzysztof Kieślowski
Kadra dydaktyczna
Kadra dydaktyczna w roku szkolnym 2018/2019


Beata Bartoszewska - przedmioty zawodowe

Marianna Bogucka - przedmioty zawodowe

Dorota Bosiacka - etyka

Iwona Brejwo - nauczyciel bibliotekarz

Anna Ciupka - bezpieczeństwo i higiena pracy

Przemysław Dygas - historia, wos, j. niemiecki,

Katarzyna Dziobko - przedmioty zawodowe

Krzysztof Grygiel - przedmioty zawodowe

Elżbieta Guszpit - przedmioty zawodowe

Zbigniew Hodyl - język niemiecki

Stanisława Jarosz - matematyka

Bożena Jarosz - Jamrozik - język angielski

Magdalena Klofta - wychowanie fizyczne

Katarzyna Kołt - fizyka

Dorota Kuszerska - przedmioty zawodowe

Katarzyna Łubniewska - wiedza o kulturze

Anna Machnowska - Pyrzyńska - wychowanie fizyczne

Anna Maciejewicz - matematyka, dyrektor szkoły

Paweł Marchwiński - przedmioty zawodowe

Paulina Maszkowska - język polski

Wioletta Olejniczak - język niemiecki

Elwira Piotrowicz - język angielski

Stanisław Piś - geografia

Katarzyna Pocheć - biologia, chemia

Beata Przytuła - przedmioty zawodowe

Marcin Sobolewski - edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

Katarzyna Stankowska - język polski

Maria Szcześniak - przedmioty zawodowe, kierownik kształcenia praktycznego

Małgorzata Szkolniak - przedmioty zawodowe

Danuta Turkiewicz - przedmioty zawodowe

Aneta Uszkiewicz - pedagog szkolny i psycholog

o. Mariusz Urbański - religia

Joanna Walkowiak - podstawy przedsiębiorczości, zastępca dyrektora szkoły

Renata Wiśniowska - Kallio - wychowanie do życia w rodzinie

Janina Zielińska - przedmioty zawodowe