NASZA SZKOŁA
Krzysztof Kieślowski
Igłą malowane
REGULAMIN - XXI OGÓLNOPOLSKIEGO i XIV MIĘDZYNARODOWEGO
KONKURSU „ IGŁĄ MALOWANE”

Organizatorzy:
Zespół Szkól Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w XXI Ogólnopolskiej i XIV Międzynarodowej edycji konkursu „Igłą Malowane”. Otwarcie wystawy prac konkursowych oraz uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 15.03.2018 r. w Zespole Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 64c.


Celem konkursu jest:
• promocja miasta i szkoły,
• rozwijanie wrażliwości i myślenia plastycznego,
• wymiana doświadczeń,
• upowszechnianie inicjatyw twórczych,

Komisja konkursowa oceniać będzie prace w kategoriach:
• Przedszkola i szkoły podstawowe: technika haftu, patchworku, aplikacji, oraz wzornictwo użytkowe, np: ducoupage, filcowanie na zimno i ciepło, prace z gipsu i gliny, palmy wielkanocne, modniarstwo itp.
• Uczniowie klas gimnazjalnych i szkoły ponadpodstawowe: technika haftu, patchworku, aplikacji, oraz wzornictwo użytkowe, np: ducoupage, filcowanie na zimno i ciepło, prace z gipsu i gliny oraz palmy wielkanocne, modniarstwo itp.
• Dorośli: technika haftu, patchworku, aplikacji, oraz wzornictwo użytkowe, np: ducoupage, filcowanie na zimno i ciepło, prace z gipsu i gliny oraz palmy wielkanocne, modniarstwo itp.Warunki uczestnictwa:
• W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadpodstawowych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek oświatowo – wychowawczych, osoby dorosłe.
• Do konkursu mogą być zgłaszane prace indywidualne i zespołowe ( liczba osób w zespole dowolna)
• Prace muszą być wykonane techniką haftu, patchworku, aplikacji lub inną techniką
• Forma i format pracy dowolna
• Prace muszą być podpisanie imieniem i nazwiskiem, nazwa i adresem szkoły ( placówki, domu )
• Zgłoszenie udziału w konkursie i prace należy przesłać do 12.03.2018r. na adres:
Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego
ul. Śląska 64c
66-400 Gorzów Wlkp.
zsod@edu.gorzow.pl
iglamalowane-gorzow@wp.pl
• Do prac należy dołączyć wykaz tytułów i autorów prac.
• Karty zgłoszeń wypełnić pismem drukowanym (karty zgłoszeń można pobrać na stronie www.zsoif.gorzow.pl)


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt e - mail iglamalowane-gorzow@wp.pl Szczegółowe informacje w sekretariacie Zespołu Szkól Odzieżowych im. K. Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp. tel/(fax) 95 7280-892 oraz na stronie www.zsoif.gorzow.pl


Pobierz kartę zgłoszeń